laboratori d'envol
   
[en] [fr] [ca] [oc] [es] [ru]
     
INTRO     ALES    ACCESSORIS    TÈCNICA     PROGRAMARI     ENLLAÇOS    ZONES DE VOL
AMICS I COL·LABORADORS DEL LABORATORI  HGD PDH ESPAI ACTUALITZACIONS


laboratori d'envol
ESTUDI DE DISSENY D'ALES DE VOL LLIURE
 gnuAtlas

leparagliding 2.75 manual, codi font .f .c, i arxius executables per a Linux i Windows. Llegeix-me.txt

Actualment, estic programant un nou mòdul de tensió de la pell, amb control individual de cada panell, més punts de control i una aproximació per a un spline cúbic. També afegeixo variables en blocs "common" de Fortran, per controlar les formes dels punts de marcat i els noms de les capes ...

lehanggliding 0.05 primeres idees

Entreu al Laboratori d'envol...

Llista d'actualitzacions

info@laboratoridenvol.com

Actualitzat a 8 de juliol de 2018
  amb Debian 8.3 GNU/Linux