le

BARRETINA (gnuLAB2)
Parapent "rando-light"

1. DADES B?SIQUES
2. PL?NOLS
3. NOTES
4. LA CONSTRUCCI?
5. ASSAJOS DE MATERIALS
6. AN?LISI DE COSTELLES MEF
1. DADES B?SIQUES

gnuLAB2
?s l'evoluci? natural del gnuLAB1. Parapent senzill i lleuger, s l'entorn de la filosofia "rando": caminar i volar!

Fig 1. gnuLAB2 disseny de colors

Especifications t?cniques:

Nom: gnuLAB2 "Barretina"
Area 25 m2
Pes total en vol
70-85 kg
Amplada m?xima
10.84 m
Allargament
4.70
Nombre de cel?les
29
Cel?les tancades
4
Perfil
gnuLAB2 18%
Finesa m?xima estimada
7+
Extrados
NCV 9017 40 gr/m2
Intrados i costelles
AIRX500 VGM 31 gr/m2
Refor?os costelles
Eolo 42 gr/m2
L?nies
Dyneema

gnu --->  acr?nim de GNU NOT UNIX el cor del programari lliure, la filosofia de les ales Laboratori
LAB ---> LABoratori
2 ---> el model "2" evoluci? del "1"

gnuLAB1 va servir per desenvolupar el disseny de parapents amb sistemes CAD..., i ara el
gnuLAB2
ha estat dissenyat completament amb el programari LEparagliding (Fortran pur)...

gnuLAB2 CAD
Fig 2. gnuLAB2 CAD plans

2. PL?NOLS

2.1 Pl?nols en format PDF

2.2 Baixa't els pl?nols del gnuLAB2 en format CAD DWG format

2.3 Pl?nols en PNG format:


1. Index and general data

2. Planform and colors

3. Frontal view - voute

4. Calage. AoA estimation

5.1 Ribs 1 to 15

5.2 Ribs

5.3 Ribs

5.4 Ribs

5.5 Ribs

6.1 Panels

6.2 Panels

6.3 Panels

6.4 Panels

6.5 Panels

6.6 Panels

6.7 Panels

6.8 Panels

6.9 Panels

6.10 Panels

6.11 Panels

7.1 Lines description

7.2 Lines length

8. Details
3. NOTES:

7th march 2010
LEparagliding 1.0 programari completat
21th march 2010
Treballant en la localitzaci? dels materials pel primer prototip. La construcci? comen?ar? aviat.
26th march 2010
Visita al taller que far? l'assemblatge de tota l'ala. Aviat m?s informaci?.
10 d'abril de 2010
S'inicia la construcci?...
6 de juny de 2010
La construcci? avan?a poquet a poquet (segons el previst). Ja tenim 10 calaixos gaireb? finalitzats, en queden 19...
per? l'altra meitat de l'ala ser? m?s f?cil ja que les plantilles ja estaran fetes.
16 de juliol de 2010
Tots els panells tallats. Parapent cosit al 51%. Suspentatge demanat.
17 d'agost de 2010
Cosint bandes especials multitrimer per ajustar calatge ideal
23 octubre de 2010
Primers inflats als camp de Sant Boi, a tocar del Llobregat
24 octubre de 2010
Primers vols de prova en pendent escola a Avi?

4. CONSTRUCI?

La construcci? d'aquest proto s'ha fet de manera colaborativa. El disseny, aix? com el patronatge i el tall del teixit s'ha a Tei?, al Laboratori d'envol, i l'assemblatge de tots els panell, perfils, ancoratges, refor?os, i el suspentatge, s'ha fet al taller de parapent STRIP-AIR a El Prat de Llobregat. El disseny i construcci? d'un nou prototip de parapent no ?s f?cil i cal buscar les millors sinergies!

Reportatge fotogr?fic de la construcci? del gnuLAB2
50

5. ASSAJOS DE MATERIALS

6. AN?LISI DE COSTELLA PEL M?TODE DELS ELEMENTS FINITS
Rib finite element analysis

                                                                                   index laboratori d'envol