le

BARRETINA (gnuLAB2)
Parapent "rando-light"

1. DADES BÀSIQUES
2. PLÀNOLS
3. NOTES
4. LA CONSTRUCCIÓ
5. ASSAJOS DE MATERIALS
6. ANÀLISI DE COSTELLES MEF
1. DADES BÀSIQUES

gnuLAB2
és l'evolució natural del gnuLAB1. Parapent senzill i lleuger, s l'entorn de la filosofia "rando": caminar i volar!

Fig 1. gnuLAB2 disseny de colors

Especifications tècniques:

Nom: gnuLAB2 "Barretina"
Area 25 m2
Pes total en vol
70-85 kg
Amplada màxima
10.84 m
Allargament
4.70
Nombre de cel·les
29
Cel·les tancades
4
Perfil
gnuLAB2 18%
Finesa màxima estimada
7+
Extrados
NCV 9017 40 gr/m2
Intrados i costelles
AIRX500 VGM 31 gr/m2
Reforços costelles
Eolo 42 gr/m2
Línies
Dyneema

gnu --->  acrònim de GNU NOT UNIX el cor del programari lliure, la filosofia de les ales Laboratori
LAB ---> LABoratori
2 ---> el model "2" evolució del "1"

gnuLAB1 va servir per desenvolupar el disseny de parapents amb sistemes CAD..., i ara el
gnuLAB2
ha estat dissenyat completament amb el programari LEparagliding (Fortran pur)...

gnuLAB2 CAD
Fig 2. gnuLAB2 CAD plans

2. PLÀNOLS

2.1 Plànols en format PDF

2.2 Baixa't els plànols del gnuLAB2 en format CAD DWG format

2.3 Plànols en PNG format:


1. Index and general data

2. Planform and colors

3. Frontal view - voute

4. Calage. AoA estimation

5.1 Ribs 1 to 15

5.2 Ribs

5.3 Ribs

5.4 Ribs

5.5 Ribs

6.1 Panels

6.2 Panels

6.3 Panels

6.4 Panels

6.5 Panels

6.6 Panels

6.7 Panels

6.8 Panels

6.9 Panels

6.10 Panels

6.11 Panels

7.1 Lines description

7.2 Lines length

8. Details
3. NOTES:

7th march 2010
LEparagliding 1.0 programari completat
21th march 2010
Treballant en la localització dels materials pel primer prototip. La construcció començarà aviat.
26th march 2010
Visita al taller que farà l'assemblatge de tota l'ala. Aviat més informació.
10 d'abril de 2010
S'inicia la construcció...
6 de juny de 2010
La construcció avança poquet a poquet (segons el previst). Ja tenim 10 calaixos gairebé finalitzats, en queden 19...
però l'altra meitat de l'ala serà més fàcil ja que les plantilles ja estaran fetes.
16 de juliol de 2010
Tots els panells tallats. Parapent cosit al 51%. Suspentatge demanat.
17 d'agost de 2010
Cosint bandes especials multitrimer per ajustar calatge ideal
23 octubre de 2010
Primers inflats als camp de Sant Boi, a tocar del Llobregat
24 octubre de 2010
Primers vols de prova en pendent escola a Avià

4. CONSTRUCIÓ

La construcció d'aquest proto s'ha fet de manera colaborativa. El disseny, així com el patronatge i el tall del teixit s'ha a Teià, al Laboratori d'envol, i l'assemblatge de tots els panell, perfils, ancoratges, reforços, i el suspentatge, s'ha fet al taller de parapent STRIP-AIR a El Prat de Llobregat. El disseny i construcció d'un nou prototip de parapent no és fàcil i cal buscar les millors sinergies!

Reportatge fotogràfic de la construcció del gnuLAB2
50

5. ASSAJOS DE MATERIALS

6. ANÀLISI DE COSTELLA PEL MÈTODE DELS ELEMENTS FINITS
Rib finite element analysis

                                                                                   index laboratori d'envol