le
[en] [fr] [ru] [ca] [it]
gnuPSF
Parafoil Simple Face
gnu Parafoil Simple Face
gnuPSF (gnu Parafoil Simple Face) és un senzill parapent rectangular de simple velais Inspirat en el petit PSF, però modificat en allargament, panells, línies, i escalat a 18.75 m2. Però una simple vela rectangular, pot funcionar? En teoria, no gaire... Però a la pràctica, sembla que pot funcionar... No cal esperar que una vegada finalitzat, aquest disseny voli bé. Les cantonades de la vora d'atac, el calage, la tensió a la vora de fuga, poden donar problemes al primer prototip.

Vol
Tests a pendent escola 10 de juny.

Test Slovenija
Test a Slovènia (june 2017)

Test Slovenija
Test a Slovènia, june 2017

Gnu19
Nota juny 2017
Alberto (Veneto, Italia)
ha construit una versió
especial d'aquest parapent:
"Building the Gnu19"
Rev 09 (2017-05-11)


1. Especificacions tècniques

Model

gnuPSF 19

Supeficie

18,75 m2

Amplada plana

7,50 m

Allargament pla

3

Panells

19

Rang de pesos

-

Ancoratges per perfil

4

Bandes

2

Certificatió

No

2. LEparagliding arxius de dades d'entrada, de sortida i plànols DXF

Disponible en dues versions (updates 2017-06-18)

A) "Pure ss version":

    Pre-processador: pre-data.txt geometry-out.txt

    LEparagliding: leparagliding.txt gnuPSF.txt lep-out.txt lines.txt

    Tots els fitxers DXF plànols, lep, i PDF aquí

    PDF plànols i plantilles A4 aquí

B) "Tube version" empra un tub central. Tots els fitxers aquí (lep, dxf, pdf)


Notes:  1) El perfil gnuPSF , ara, és idèntic al bhl2, però seria interessant estudiar un nou perfil.

2) Per suposat, aquest disseny només requereix una plantilla pels perfils i una altra pels panells :)

templates gnuPSF

3. LEparagliding DXF captures de pantalla

pre
Fig. 1: Pre-processor

Planform
Fig. 2: Planta totalment rectangular, allargament = 3.0

3D
Fig. 3: 3D DXF model

gnuPSFtube
Fig. 4: "tube" versió

index laboratori d'envol

LAB NOTE: Build a paraglider at home is a very complicated task , and requires many hours of work. Previous experience is required, and very inventive. As always remember that: The free flight implies risks that can only be known and they can be controled with a suitable formation on the part of a recognized school. Not test wings without knowing their functioning. The construction and test of experimental wings without certifying requires deep knowledge of what is being made.