le

czwings

PAMPACAT PARAWING

Laboratori d'envol i CZWings presenten un nou prototipus de parawing, disenyat a Catalunya i construit a La Pampa Argentina: el "PampaCat Parawing".

Aquest paracaigudes rogallo, de 45 m2 de superficie, ha estat disenyat a partir de les informacions originals de la NASA, publicades el 1970. La finalitat del projecte és explorar les posibilitats de diseny i construcció de prototipus de vol lliure unint sinergies i posibilitats a un costat i l'altre de l'Atlàntic.

Es tracta d'un disseny molt simple, sense pretensions, tot esperant una finesa màxima de 2.4, i un us per a petits planejos a pendents prou inclinades i vols d'arrossegament amb torn a baixa alçada.

Els plànols del PampaCat Parawing, per la seva lliure còpia i estudi:


011. Plànol index i dades generals
022. Planta general
033. Longituts teòriques de línies
044. Longituts de línies
055. Cintes de reforç i ancoratge
066. Panells
077. Motxilla
088. Model 3D


La construcció del primer prototipus del PampaCat parawing (febrer 2008):


175
La màquina de cosir industrial emprada pel PampaCat
141
La vela està creuada per cintes de reforç de
20 mm de poliester
249
Detalls ancoratge quilla vist per l'extradós
250
Ancoratge extradós quilla
aa
Ancoratge quilla finalitzat amb ullal metàl·lic,
vist per l'intradós, preparat pel suspente
ec
Les cintes de reforç i ancoratge, així com la resta
de materials del PampaCat s'han assajat fins a
càrrega de ruptura per comprovar les dades
proporcionades pels fabricants.
dy
Bobina de 200 m de dinema de 2 mm
lc
Comparativa de loops, vermell i blanc,
d'altres parapents, el verd cosit per CZWings
ld
Costura de loops de dinema de 2 mm
365
Primers inflats a Bernasconi, el 23-2-2008
388
Característic suspentatge llarg del disseny del NASA original,
que proporciona màxima estabilitat pendular
313
La vela blanca de 45 m2 del PampaCat, construida
amb nylon rip-stop de 44 gr/m2


Els assajos sobre la PampaCat continuen...
Pampacat video de vol cautiu (28-2-2008)


PampaCat Machachín
Remolcant el PampaCat a Machachín (La Pampa), Salvadori i amics, el 12 d'agost de 2012

Nota: Aquets plànols son unicament per a estudi. El vol lliure implica riscos que només es poden conèixer a través d'una adecuada formació en una escola de vol acreditada. No intentat la construcció d'aparells voladors sense un profund coneixement del que s'està fent. Laboratori d'envol no es responsabilitza de les conseqüències de l'us adequat o inadequat d'aquesta informació.


  Tornar a Laboratori d'envol