le

gnustop


El "gnustop" és un petit paracaigudes per aumentar la resistència del conjunt ala-pilot.

Els aladeltistes ja coneixen (i agraeixen) la utilitat del dispositiu, que permet reduir de forma important l'angle de planeig de l'ala, posem per exemple de 12:1 a 5:1 a l'hora d'anar a aterrar. És un dispositiu que cal conèixer i usar amb prudència, ja que en altre cas hi poden haber problemes. S'han donat casos d'haber confón la nansa i llançar el paracaigudes principal enlloc del de resistència! Cal estudiar la seva col·locació a darrera l'arnès i del seva turbulència associada que pot afectar l'efectivitat. Cal avitar llançaments per davant la barra de control o entre els cables.

Les firmes Wills Wing, Aeros, i Metamorfosi, entre d'altres, fabriquen models comercials. En Michel Sandlin detalla clarament la construcció i l'ús d'un "drogue chute" http://home.att.net/~m--sandlin/pad.htm

Al Laboratori estem rumiant com fer-ne un...
Seria útil també per aterrar els parapents de competició?


tornar a Laboratori d'envol