le

gnupwing    ( gnu-para-wing )

The gnupwing is a improved and large scale NASA parawing of 3 lobules. Current experimentation show some problems whit stability and small surface. A 45m2 model will be better. I plan essay soon a more simple model and large scale model like Irvine "Delta II" or Vonblon "Papillon"...

Note 12 january 2005: The design can be improved in performance making some changes in the nose section (soon).

Descripció complerta de l'ala, pel seu lliure estudi, copia i desenvolupament.

Dades bàsiques:

gnupwing (parawing)
Superfície
30.17 m2
Amplada (planta estirada)
9.56 m
Pes ala
3 kg
Finesa
2.5+
Vela
Nylon ristop 44gr/m2
Cordes
kevlar 2mm

# 1. Consideracions generals.
# 2. Plànol en planta de la vela amb els seus ancoratges
# 3. Taules de geometria bàsica i longitud de suspentatje.
# 4. Explicacions i comentaris als plànols.
# 5. Materials.

1. Consideracions generals.

La gnupwing és una ala híbrida entre paracaigudes i parapent, dissenyada pel vol de planeig. No és un parapent, doncs no té calaixos, i és de simple superfície (es una especie de "parapent de simple superfície"). Està basat directament en el "Parawing" desenvolupat per l'enginyer de la NASA Francis Rogallo, considerat un dels precursors de l'ala delta i també  del parapent, cap a mitjans dels anys 60. I segueix la mateixa filosofia de vol de la "Sailwing" de David Barish, encara que la Sailwing era força mes evolucionada que el Parawing-gnupwing.

 

2. Plànol en planta de la vela amb els seus ancoratges

gnupwing  
 

3. Taules de geometria bàsica i longitud de suspentatje.

Geometria bàsica de l'ala:
Quilla triangle 625 cm
Àrea 30,178 m2
0,8Quilla 500 cm
1,53Quilla 956 cm
step_quilla 41,667 cm
step_b.a. 83,333 cm

 Punts d'ancoratge i longitud de suspentatje:
(Algunes longituts encara en estudi)

Punt
Distància a l'ancoratje
Longitut de suspentatje
N3
0
582,1
A1
41,67
sense suspente
A2
83,33
610,0
A3
125,0
610,7
A4
166,7
613,3
A5
208,3
613,3
A6
250,0
613,3
A7
291,7
613,3
A8
333,3
607,1
A9
375,0
600,0
A10
416,3
589,3
A11
458,3
575,0
A12
500,0
557,1
 
 
 
B1
83,33
582,1
B2
166,7
569,6
B3
250,0
550,0
B4
333,3
525,0
B5
416,7
478,6
B6
500,0
432,1

4. Comentaris

La forma en planta de l'ala sorgeix d'un triangle rectangle al que li han retallat alguns pics. La longitut de la quilla de referència que proporciona 30m2 de superfície, és de 625 cm i correspon a la bisectriu de l'angle rectangle del triangle complert. En realitat, la quilla (A1-A12)  real de l'ala és de 500 cm, igual que la vora d'atac A1-B6. L'amplada en planta (B6-B6') és de 956 cm, encara que en vol es redueix a un 60% aprox. La separació de punts d'ancoratge per la vora d'atac i la quilla és homogènia. La zona del "morro" és la més complexa. Cal doblegar la tela i connectar mitjançant uns bucles de cordino de 16cm, els punts N0-n0,...,N3-n3 (n3=A1). Tota la zona de la morro s'ha d'experimentar al model real doncs és fonamental pel comportament de l'ala. Els suspentes A1,A2,A3 s'han d'acabar d' ajustar experimentalment; A1 actualment no el suspento i ancoro al punt N3 un suspente de 582,6 cm. Sembla extrany tenir 250cm de morro sense suspentar...(llavos pot ser convenient suspentar N1 o n1).

Els comanaments de frens i control de l'ala poden ser una simple V ancorada a B6 i A12. Al frenar, l'ala guanya estabilitat i el morro te menys tendència a plegar-se. Cal estudiar experimentalment un frenat més precís.

La gnupwing s'equiparà amb dues bandes convencionals per costat. La banda de darrera  pot recollir B6-B5-B4-A12-A11-A10-A9-A8 i la davantera la resta. Les bandes es fixen amb mosquetons amb segur a un arnés convencional de parapent.

5. Materials

Pel suspentatje calens uns 235 m de suspente de kevlar de 1,5 o 2 mm. Per la vela uns 38 m2 de teixit lleuger impermeable i resistent, idealment de nylon o polièster en ristop de gramatge suficient 44 g/m2. Pels ancoratges proposo emprar cinta plana de poliéster de 24 mm d'ample a la que farem bucles d'ancoratge sobre si mateixa, i cosirem al llarg de les quilles i vores d'atac. Poden fer-se tots els reforços que siguin necessaris. Per a cosir tot emprar fil de polièster de la millor qualitat. Per a les bandes emprar cinta plana de 2 o 3 cm d'ample de la millor qualitat i realizant la fixació de tots els bucles perfectament. Emprarem també quatre maillon rapide d'acer inoxidable de 5mm o semblant.

Alguns detalls de fabricació.

vora d'atac
Ancoratges i reforços a la vora d'atac

ancoratges centrals
Ancoratges i reforços a quilles centrals

ancoratge cinta-suspente
Ancoratge tipus cinta-suspente


Fotografies dels primers assajos de la gnupwing:
Fotos: Xavier Moreno Probes: Pere H. C.

Teia-1

Foto 1: Control de l'ala estabilitzada adalt, preparada per a donar-nos la volta,
correr, i... igual que un parapent. Cal corregir la incidència
general de l'ala per fer-la mes picada.

Teia-2  
Foto 2: Preinflat de l'ala. Fins i tot amb poc vent puja bé, ja que pesa molt poc.

Teia-3  
Foto 3: Una altra perspectiva de l'ala i la seva facilitat per inflar.El prototipus núm.1 ha estat extensament probat, concloent els següents defectes:

- Inestabilitat en l'eix vertical (twist)
- Molta resistència cap endavant
- Poca superfície

Com a solucions es proposa:

- Augmentar la superfície a 45-50 m2 ! i millorar el suspentatje
- Dissenyar un model de 5 lòbuls mes alargat tipus "sailwing"

Links:

http://www.vonblon.com Vonblon rescue parachutes
http://pingvin.letim.org/PAPILLON.htm

Ales per construir...

Delta II - Rogallo
Barish Sailwing replica


Actualizat, 22 d'abril de 2004
                                                                                         Tornar