le

DUNA DE SORRA AERODEFLECTORA
Estudi d'aplicació a la platja d'Ocata
El Masnou (Maresme)


Fig. 1. Angle d'estabilitat de la sorra (7-11-2009)

Experiments realitzats indiquen que la sorra silícia de la platja d'Ocata te un angle de fregament intern al voltant de 32º. Aquest és l'angle respecte l'horitzontal d'estabilitat del talús que es pot crear amb aquesta sorra.


L'experiment mostra un pilonet de sorra de 20 cm d'alt sobre una de les passarel·les de fusta. Però també es podria fer una duna de 6 m d'alt, amb el mateix angle d'estabilitat...

Creant una barra de 180 m de llarg i 6 m d'alt, ben enfrontada al vent laminar del mar, es crearia de forma local una corrent ascendent molt suau, que permetria als parapents (i ales delta tipus "floater") amb pilots experts, mantenir-s'hi volant per sobre durant hores, jugant amb el vent, la sorra i el mar...  La utilitat no seria altre, llevat potser la de constituir mirador sobre el mar, portant l'horitzó uns quilòmetres més enllà, en la tangència de la visual amb la corvatura de la terra.

duna aerodeflectora
Fig. 2. Secció tipus duna aerodeflectora


Model 3D
Fig. 3. Model tridimensional de la duna


Fig. 4. Vista en planta, encaixada en un sector de la plaja, entre rieres.


Fig 5. Vista aèria de la duna aerodeflectora al tram central de la platja d'Ocata (El Masnou),
que permetria el vol a petita alçada amb vents entre xaloc i garbí de més de 15 km/h.
 
Coordenades: 41°28'45.41"N 2°19'26.82"E

Més detalls:

La secció de la duna de 6 m d'alt i 22 m de base és de 76 m2. Té tres eixos en planta corresponents als vents amb components principals de sud (182m), llevant (55m) i ponent (76m). El volum de sorra necessari per crear la duna és aproximadament de 18000 m3. La tasca que pot realitzar-se ràpidament amb maquinària convencional de moviment de terres (mixta i giratòria), i la sorra s'obtindria del rebaix de -0.5 m (inapreciable) de trams de les platjes adjacents. La duna es plantejaria com una actuació provisional, restituint la geometria de la platja abans de la temporada d'estiu.

Veure també: Duna inflable i transportable.


Tornar al Laboratori d'envol