le

Finess˛metre

Un "finess˛metre" Ús un aparell geomŔtric per a mesurar angles respecte l'horitzontal. Pot ser d'utilitat per a mesurar la inclinaciˇ de la muntanya o de la nostra traject˛ria prevista de vol.
Fa anys, quan els parapents no planejaven gaire (3 o 4 punts de finesa), s'havia de tenir molt en compte a quina finessa es trovaba el nostre camp d'aterratge, ja que si aquesta era superior a la de la nostra ala, ho teniem magre.
Avui en dia, amb 8 punts o mes de finessa ho tenim millor, per˛ saber a quina finessa estÓ el nostre camp habitual continua essent una dada interessant. Amb aquest aparell es pot mesurar aquesta finessa. Malgrat el seu aspecte rudimentari i "low-tech", si es construeix bÚ, tÚ mÚs precissiˇ del que hom pugui pensar... I no Ús un aparell per a utilitzar en vol... sino, a peu plÓ, des del punt d'envol o d'aterratge.

finess˛metre funcionament
Principi de funcionament del finess˛metre

Instruccions:

1) El finess˛metre estß format per dues barres AB i CD, unides amb una articulaciˇ al punt C, que es el punt mig d'AB. La barra AB Ús el doble de llarga que la CD.
2) Se suspen l'aparell pel punt D, de manera que la barra DC quedi vertical per l'acciˇ de la gravetat.
3) S'orienta la barra AB segons la traject˛ria o inclinaciˇ que es vol mesurar.
4) Es tracta de mesurar la distÓncia "d" entre els punts A i D, ja que aquesta distancia estÓ relacionada amb l'angle "alfa" que forma la barra amb l'horitzontal segons es dedueix de la formulaciˇ geomŔtrica indicada mes avall.
5) Per facilitar la conversiˇ s'ha preparat la taula corresponent a un finess˛metre amb L=10 cm:

Taula per a convertir la distÓncia mesurada "d" entre A i D (en cm), amb valors d'angle respecte a l'horitzontal (deg) o valots de finesa "f":
(aplicaciˇ a un finess˛metre de costat L=10 cm).


Finess˛metre (AB=20 cm CD=10 cm)
L= 10 cmdistÓncia “d” angle finesa “f”
(cm) (graus deg)0,00 90,00 0,00
1,00 84,27 0,10
2,00 78,52 0,20
3,00 72,75 0,31
4,00 66,93 0,43
5,00 61,04 0,55
6,00 55,08 0,70
7,00 49,03 0,87
8,00 42,84 1,08
9,00 36,51 1,35
10,00 30,00 1,73
10,10 29,34 1,78
10,20 28,67 1,83
10,30 28,01 1,88
10,40 27,34 1,93
10,50 26,66 1,99
10,60 25,99 2,05
10,70 25,31 2,11
10,80 24,63 2,18
10,90 23,95 2,25
11,00 23,27 2,33
11,10 22,58 2,40
11,20 21,89 2,49
11,30 21,20 2,58
11,40 20,50 2,67
11,50 19,80 2,78
11,60 19,10 2,89
11,70 18,39 3,01
11,80 17,69 3,14
11,90 16,97 3,28
12,00 16,26 3,43
12,10 15,54 3,60
12,20 14,82 3,78
12,30 14,10 3,98
12,40 13,37 4,21
12,50 12,64 4,46
12,60 11,90 4,75
12,70 11,16 5,07
12,80 10,42 5,44
12,90 9,67 5,87
13,00 8,92 6,37
13,10 8,16 6,97
13,20 7,40 7,70
13,30 6,64 8,60
13,40 5,87 9,73
13,50 5,09 11,22
13,60 4,31 13,26
13,70 3,53 16,22
13,80 2,74 20,90
13,90 1,95 29,44
14,00 1,15 49,99

6) Nota: fonament geomŔtric del finess˛metre:
Fonament geomŔtric

tornar a Laboratori d'envol